vanites i biblioteques
El crani es una figura molt recurrent en el meu treball, i que no sempre està lligada a un significat necrològic. Però aquest no es el cas de "Vanites i Biblioteques", o el tenebrisme espanyol tan oposat al manierisme del s. XVI em deixa petxada: Zurbarán, Ribera, Velázquez, Valdés Leal...

La unió entre el saber i la mort fa que aquesta darrera deixi de tenir qualsevol sentit. Vanitat de vanitats -Vanites vanitatum- La meva gran sorpresa davant de "Els Ambaixadors" de Holbein el Jove.