retícules
La ortogonalidat i la planitut han estat les dues característiques que amb més força han presidit el meu treball, i en aquesta sèrie de quadres, igual que en els de "magma", es fa encara més palès. Estic a les antípodes de l'Impressionisme, i prenc la meva raó de la línia que dibuixa, que divideix, que es fa objecte.

Trames, retícules, polièdres, xarxes, enreixats, tot cercant un espai poc avesat a la profunditat. La planitut és buscada amb insistència, fent del quadre un mur que s'aixeca davant de l'esguard de l'espectador.